IMY

IMY
I Miss You

Abbreviations SMS and Internet. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • IMY — I Miss You (Computing » SMS) * Grupo I M S A, S. A. de C. V. (Business » NYSE Symbols) * International Metal Yachts (Business » Firms) …   Abbreviations dictionary

  • imy — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Ancient Language Name : Milyan …   Names of Languages ISO 639-3

  • imy — I miss you …   Glossary of chat acronyms & text shorthand

  • IMY — abbr. International Metal Yachts …   Dictionary of abbreviations

  • įmygti — tr. 1. spaudžiant, mygant padaryti įdubimą, įlenkti: Akmeny pirštu duobelės neįmygsi, o tešloje, kad ir kiečiausioje, įmygsi Š. Ant akmenio (Puntuko) yra keturi gilūs ruožai: žmonės sako – tai esą velnio nagais įmygta A.Baran. Užsisėdo vaikas ant …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įmyžti — įmỹžti intr. vlg. 1. K įšlapinti į vidų: Tyli kai inmyžtà kiaulė Trgn. ║ įleisti iš savęs skysčio kur: Raudonos skruzdės intmyža – balti buburai susimeta Krg. 2. pajėgti, galėti prišlapinti: Jis tiek priverkia, kiek višta įmỹža Pjv. myžti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įmynioti — tr. Š įmindyti. mynioti; apmynioti; įmynioti; išmynioti; numynioti; pamynioti; parmynioti; pramynioti; primynioti; sumynioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • immunogenesis — |imyə(ˌ)nō, ə̇|myü(ˌ)nō+ noun Etymology: New Latin, from immuno + genesis : immunity production …   Useful english dictionary

  • immuration — ˌimyəˈrāshən noun ( s) : act of immuring or state of being immured …   Useful english dictionary

  • immunoadsorbent — ¦imyənō, ə̇¦myünōˌ noun Etymology: immuno + adsorbent : immunosorbent herein • immunoadsorbent adjective * * * /im yeuh noh ad sawr beuhnt, zawr , i myooh /, n. Immunol. immunosorbent. [1970 75; IMMUNO + ADSORBENT] …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”